Livraison gratuite en France via Mondial Relay à partir de 69€ d'achat (89€ pour la Belgique et le Luxembourg). Nous livrons partout en Europe via Mondial Relay ou Colissimo !

Délai de confection actuel : 8 à 10 jours maximum ❤️

Il ne vous reste plus que 69,00€ à dépenser pour avoir la LIVRAISON GRATUITE

Voorwaarden

Laatste update op: 29/06/2022

ARTIKEL 1 – JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Deze site, toegankelijk via de URL www.handsomebunnyshop.com , wordt uitgegeven door:

HANDSOME BUNNY SHOP SASU vennootschap met een kapitaal van 1.000 euro, geregistreerd bij de RCS van PARIJS onder het nummer SIRET 898 977 020 000 12 (Code APE 3240ZZ) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 128 rue de la Boétie, 75008 Parijs , vertegenwoordigd door DEVISMES Bloem .

BTW niet van toepassing, art. 293B van de CGI.

De site wordt gehost door Shopify , gevestigd op 150 Elgin Street, Ottawa Canada K2P1L4, (telefoon: 1-888-746-7439).

Fleur DEVISMES is bereikbaar via het volgende e-mailadres: contact@handsomebunnyshop.com

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Verkoopvoorwaarden (of de “ AV ”) zijn uitsluitend van toepassing op de online verkoop van producten die worden aangeboden op de Website www.handsomebunnyshop.com.

De AV worden aan de klanten ter beschikking gesteld op de website waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd en kunnen ook op eenvoudig verzoek op alle mogelijke manieren aan hen worden meegedeeld.

De AV zijn tegenstelbaar aan de klant die erkent, door een vakje aan te vinken of op de daarvoor bestemde knop te klikken, ze te hebben gelezen en aanvaard voordat hij een bestelling plaatst. De validatie van de bestelling door de bevestiging ervan is de aanvaarding door de koper van de CGV die van kracht is op de dag van de bestelling waard, waarvan het behoud en de reproductie worden verzekerd door HANDSOME BUNNY SHOP.

HANDSOME BUNNY SHOP behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de site te publiceren. De algemene verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van bestelling.

HANDSOME BUNNY SHOP behoudt zich het recht voor om de site naar eigen goeddunken te sluiten om redenen van onderhoud, overtollige bestellingen, vakantie of enige andere reden die een beroep doet op de goede werking van het bedrijf.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

www.handsomebunnyshop.com is een online verkoopsite voor huisdieraccessoires (hierna de " Product(en) ") die toegankelijk is voor elke natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt (de " Klant ").

De Producten die op de website worden gepresenteerd, zijn elk het onderwerp van een beschrijving (opgesteld door HANDSOME BUNNY SHOP) met vermelding van hun essentiële kenmerken. De foto's die, indien van toepassing, de producten illustreren, vormen geen contractueel document. De gebruikershandleiding van het Product, als het een essentieel element is, verschijnt op de Site of wordt uiterlijk bij de levering verzonden.

De Klant blijft verantwoordelijk voor de voorwaarden en gevolgen van zijn toegang tot de Site, met name via internet. Deze toegang kan gepaard gaan met de betaling van vergoedingen aan technische dienstverleners, zoals internettoegangsproviders, die voor zijn rekening blijven. Bovendien moet de Klant zorgen voor en volledig verantwoordelijk zijn voor de apparatuur die nodig is om verbinding te maken met de Site.

ARTIKEL 4 – BESTELLEN

A/ Registratie van de bestelling

De Klant die een bestelling wil plaatsen op de site, selecteert de verschillende producten door op "Toevoegen aan winkelmandje" te klikken.

Hij heeft dan toegang tot de bestelgegevens in het winkelmandje. Tijdens deze fase heeft de Klant de mogelijkheid om de details van de bestelling en de totale prijs te controleren, deze te wijzigen, eventuele fouten te corrigeren of de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Vervolgens valideert hij zijn winkelmandje om toegang te krijgen tot de referentie van de verplichte velden van de identificatie- en informatieformulieren (met name Naam, voornaam, leverings- en factuuradres, e-mail en telefonisch contact).

Hij aanvaardt deze Algemene Verkoopvoorwaarden vóór de validatie van de bestelling voor betaling van de bestelling via het STRIPE-platform.

Op elk moment tijdens de contracteringsprocedure kan de Klant:

- Controleer het aantal producten in zijn winkelmandje en verkrijg gedetailleerde informatie over elk product door op "Winkelmandje" te klikken.

– Rond de bestelling af door op de knop “Bevestigen” te klikken.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de gebruiksvoorwaarden van de op de Site beschikbare Producten en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn bestelling met kennis van zaken te kunnen plaatsen.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van Producten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid van HANDSOME BUNNY SHOP in dit opzicht niet kan worden gezocht.

Elke bestelling wordt pas in behandeling genomen na acceptatie van de betaling.

B/ Inhoud van de bestelling

De consument erkent volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord over de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven handtekening vereist. Elke bestelling die door de consument op de site wordt gevalideerd, impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De klant verzoekt dat een of meer artikel(en) naar hem worden verzonden op het door hem opgegeven adres. In overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over het sluiten van onlinecontracten, komt het contract tot stand wanneer de klant op de tweede klik van de bestelling klikt, waarmee hij zijn winkelwagen heeft bevestigd nadat hij de details hiervan heeft bekeken en met name de totale prijs en de gelegenheid hebben gehad om eventuele fouten te corrigeren.

C/ Bewijs van bestelling

Elektronische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

D/ Annulering van de bestelling

HANDSOME BUNNY SHOP behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

E/ Fout in ontvangergegevens

De door de koper bij het plaatsen van de bestelling verstrekte gegevens zijn bindend voor hem. In geval van een fout of weglating in de informatie van de coördinaten (telefoonnummer, e-mailadres en postadres) kan HANDSOME BUNNY SHOP niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren. De volgorde wordt gehandhaafd.

F/ Volgen van bestellingen

Een verzendbevestiging wordt per e-mail verzonden zodra de bestelling is verzonden, zodat de bezorgstatus van het pakket kan worden gevolgd.

 

ARTIKEL 6 – BETALINGS- EN ZEKERHEIDSVOORWAARDEN

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke bestelling op de Site een bestelling met betalingsverplichting is, die de betaling van een prijs tegen de levering van het bestelde Product vereist.

In elk geval behoudt de Operator zich het recht voor om de geldigheid van de betaling te controleren, vóór de verzending van de bestelling, met alle nodige middelen.

De Operator gebruikt de volgende betalingsoplossingen:

  • STRIPE : raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van de STRIPE-service. Ga voor meer informatie naar www.stripe.com/fr.

Bestellingen kunnen worden betaald met een van de volgende betaalmethoden:

  • Betaling per creditcard. De betaling wordt rechtstreeks gedaan op de beveiligde bankservers van de HANDSOME BUNNY SHOP-bank, de bankgegevens van de klant gaan niet via de site. De bankgegevens die tijdens de betaling worden verstrekt, worden beschermd door een SSL-coderingsproces (Secure Socket Layer). Op deze manier zijn deze coördinaten niet toegankelijk voor derden.

De bestelling van de Klant wordt geregistreerd en gevalideerd na aanvaarding van de betaling door de bank.

Het overeenkomstige bedrag wordt pas van de rekening van de Klant gedebiteerd als de gegevens van de gebruikte bankkaart zijn geverifieerd en de afschrijving is geaccepteerd door de bank die de bankkaart heeft uitgegeven.

De onmogelijkheid om de verschuldigde bedragen te debiteren, heeft de onmiddellijke nietigheid van de verkoop tot gevolg.

De creditcard kan met name worden geweigerd als deze is verlopen, als het maximale uitgavenbedrag waarop de Klant recht heeft, is bereikt of als de ingevoerde gegevens onjuist zijn.

Indien nodig wordt de door de Klant gevalideerde bestelling pas als effectief beschouwd wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum akkoord gaat met de transactie.

Als onderdeel van de controleprocedures kan het zijn dat HANDSOME BUNNY SHOP de Klant moet vragen om alle documenten die nodig zijn om zijn bestelling af te ronden. Deze onderdelen zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan hiervoor.

ARTIKEL 7 – BETALING VAN DE PRIJS

De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant en worden bovendien aangegeven.

Er wordt aan herinnerd dat HANDSOME BUNNY SHOP niet onderworpen is aan btw – in toepassing van artikel 293B van de CGI – de prijzen worden berekend zonder btw, alle andere belastingen inbegrepen.

De toegepaste prijzen zijn de prijzen die op de Site verschijnen op het moment van de bestelling. Na deze datum kunnen ze op elk moment worden gewijzigd.

HANDSOME BUNNY SHOP kan niet gebonden zijn aan de weergave van een foutieve en duidelijk belachelijke prijs, om welke reden dan ook (computerbug, manuele fout, technische fout). In dit geval zal HANDSOME BUNNY SHOP de Klant zo snel mogelijk informeren en wordt de bestelling geannuleerd.

HANDSOME BUNNY SHOP behoudt zich het recht voor om promotiecodes aan te bieden. Deze promotiecodes kunnen alleen worden gegenereerd door HANDSOME BUNNY SHOP.

ARTIKEL 8 – LEVERINGEN

Levering vindt plaats op het vasteland van Frankrijk en Europa. Het wordt betaald. De prijs wordt bepaald op basis van het totale gewicht van een of meer artikelen. Het wordt automatisch berekend op de site. Bovendien draagt ​​HANDSOME BUNNY SHOP in geen geval douanerechten.

Leveringen worden gedaan door verschillende vervoerders die de klant kiest bij het valideren van de bestelling. HANDSOME BUNNY SHOP wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van vertraging of afwezigheid van levering als gevolg van de verzending van foutieve of onvolledige informatie over het leveringsadres dat door de klant is doorgegeven.

De klant wordt geleverd binnen gemiddeld 3 tot 8 dagen vanaf de afronding van de productie van de bestelling. Het risico van transport is volledig voor de koper.

In geval van ontbrekende of beschadigde goederen, moet de klant alle nodige voorbehoud maken op de leveringsbon bij ontvangst van de goederen. Deze reserveringen dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk te worden verzonden per aangetekende post bij AR.

Het gebeurt dat gebeurtenissen buiten de controle van KNAPPE BUNNY SHOP tussenbeide komen, in deze gevallen verbinden we ons ertoe om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Worden beschouwd als overmacht die de verkoper bevrijdt van zijn leveringsplicht; natuurramp, aanval, oorlog, oproer, brand, staking, ongeval en de onmogelijkheid om voorraden te verkrijgen; of deze feiten plaatsvinden in het land van de koper of dat van de verkoper.

In geval van verlies of vertraging bij de levering van de bestelling is HANDSOME BUNNY SHOP op geen enkele manier verantwoordelijk

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT RETOURNEREN

A/ Herroepingstermijn voor niet-gepersonaliseerde producten

De klant heeft 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelling de tijd om zich een mening te vormen. Indien de termijn van 14 (veertien) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Na het verstrijken van deze termijn is het verzoek om terugbetaling of omruiling van het product niet meer mogelijk.

Als het product de klant niet volledig tevreden stelt, kan hij een terugbetaling aanvragen via e-mail naar contact@handsomebunnyshop.com. Na bevestiging van ontvangst van het verzoek van HANDSOME BUNNY SHOP, moet de klant de artikelen terugsturen naar het adres dat door HANDSOME BUNNY SHOP per e-mail is opgegeven, waarbij de retourkosten voor rekening van de klant blijven. De terug te betalen artikelen moeten: niet beschadigd, beschadigd, vuil, zonder perforaties, scheuren, brandwonden, verkleuringen, zonder vervormingen zijn en in hun geheel worden teruggestuurd.

Na controle van de elementen zal HANDSOME BUNNY SHOP de terugbetaling (gedeeltelijk of volledig, afhankelijk van het geval) uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt op het moment van validatie van de bestelling. De terugbetalingstermijn zal zo snel mogelijk worden gemaakt en niet later dan 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop de klant dit recht heeft uitgeoefend.

B/ Aangepaste en gepersonaliseerde accessoires

Elk artikel dat op maat voor de klant wordt gemaakt of gepersonaliseerd, valt niet onder de tevredenheidsgarantie. Daarom is het ruilen of terugbetalen van het op maat gemaakte of gepersonaliseerde artikel niet mogelijk.

C / Klachten

Bij een klacht kan de klant per e-mail contact opnemen met de klantenservice: contact@handsomebunnyshop.com.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE SITE EN KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

HANDSOME BUNNY SHOP is de enige eigenaar van alle elementen op de Site, in het bijzonder en zonder beperking alle teksten, bestanden, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, foto's, video's, logo's, tekeningen, modellen, software, merken, visuele identiteit, database , structuur van de Site en alle andere elementen van intellectuele eigendom en andere gegevens of informatie (hierna de "Elementen") die worden beschermd door Franse en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot in het bijzonder intellectuele eigendom.

Bijgevolg mag geen van de Elementen van de Site geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, verzonden, gepubliceerd, gecommuniceerd, gedistribueerd, uitgezonden, vertegenwoordigd, opgeslagen, gebruikt, verhuurd of geëxploiteerd in enig ander gratis of tegen betaling, door een Klant of door een derde partij, ongeacht de gebruikte middelen en/of media, bekend of onbekend tot op heden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Operator in geval van geval, en de Klant is als enige verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik en/of misbruik.

Verder wordt gespecificeerd dat HANDSOME BUNNY SHOP niet de eigenaar is van de inhoud die online is geplaatst door Klanten, waarvoor laatstgenoemden volledig verantwoordelijk blijven en het Bedrijf vrijwaren van elk verhaal in dit verband. Klanten verlenen HANDSOME BUNNY SHOP een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, gratis en wereldwijde licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsinhoud die ze op de Site publiceren, voor de volledige duur van de bescherming van deze inhoud.

HANDSOME BUNNY SHOP behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen personen die zich niet hebben gehouden aan de in dit artikel opgenomen verboden.

KNAPPE BUNNY SHOP probeert foto's van de meest getrouwe mogelijke artikelen te presenteren, maar ze zijn niet contractueel. Inderdaad, alle aangeboden creaties zijn volledig met de hand gemaakt, dus ze kunnen onregelmatigheden en kleine variaties hebben op het gebied van materiaal, kleur, snit, enz. Ook kunnen de helderheid, materialen enigszins afwijken op de foto's in vergelijking met het echte artikel, afhankelijk van de internetbrowser, de helderheid of het gebruikte scherm.

De artikelen die op de Site worden aangeboden, zijn ontworpen, geproduceerd en gemaakt door Fleur DEVISMES in haar persoonlijke werkplaats in Frankrijk. Het zorgt ervoor dat de online geplaatste informatie (informatie, beschrijvingen en prijzen) op de Producten juist is. Bij geschillen prevaleert de omschrijving van het product.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Franse recht.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van deze wet, komen de klant en HANDSOME BUNNY SHOP overeen om eerst en vooral een minnelijke schikking te zoeken, in het bijzonder met de hulp van een consumentenvereniging, een brancheorganisatie of een andere persoon van hun keuze . Bij gebreke van een minnelijke schikking wendt de klant zich tot de bevoegde handelsrechtbank.

ARTIKEL 12 - VERZAMELING EN ALGEMEEN GEBRUIK VAN GEGEVENS

Het verzamelen van persoonlijke informatie voor postorderverkoop is verplicht: deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Bij gebrek aan informatie kan HANDSOME BUNNY SHOP de bestelling niet bevestigen.

De persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden gebruikt om bestellingen te verwerken en de commerciële relatie te beheren (leveringen, facturen, dienst na verkoop). KNAPPE BUNNY SHOP verbindt zich ertoe de contactgegevens van haar klanten niet gratis of tegen betaling aan derden mee te delen.

We kunnen ook klantgegevens gebruiken voor advertentiedoeleinden, hetzij na het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming, hetzij zoals toegestaan ​​door de wet. We zullen zijn gegevens waarschijnlijk ook gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en/of reglementaire verplichtingen, indien van toepassing.

Andere ontvangers van zijn persoonsgegevens zijn, indien van toepassing, onze betaalmiddelen of betalingsbeveiligingsdienstverleners, onze bezorgdienstverleners, onze zakenpartners. In het geval dat dit wettelijk vereist is, wordt zijn toestemming verkregen of wordt hem een ​​mogelijkheid tot weigering geboden vóór enige overdracht van gegevens.

De klant heeft een recht op toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben (artikel 34 van de wet van 1978) die hij kan uitoefenen bij HANDSOME BUNNY SHOP door een e-mail te sturen naar contact@handsomebunnyshop.com.

1) Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. De cookies die op onze site worden gebruikt, stellen ons in staat om u een beter gebruik van de site te bieden. De meeste cookies zijn bedoeld om uw navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor de werking van onze online winkel. De klant kan zijn toestemming geven of zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn verbindingsapparaat correct in te stellen. De klant dient de gebruikershandleiding van zijn browser te raadplegen.

2) Nieuwsbrief

HANDSOME BUNNY SHOP biedt aan om haar klanten op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen op haar site. Daartoe kan de klant zich op de nieuwsbrief abonneren op het moment van een bestelling of in de rubrieken van zijn account. Indien hij de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de daarvoor bestemde knop te klikken.