Livraison gratuite en France via Mondial Relay à partir de 69€ d'achat (89€ pour la Belgique et le Luxembourg). Nous livrons partout en Europe via Mondial Relay ou Colissimo !

Délai de confection actuel : 8 à 10 jours maximum ❤️

Il ne vous reste plus que 69,00€ à dépenser pour avoir la LIVRAISON GRATUITE

Juridische mededeling

In overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, artikel 6, III, b, informeren wij u dat:

1/ Redacteur

De website www.handsomebunnyshop.com wordt uitgegeven door het bedrijf HANDSOME BUNNY SHOP, een eenpersoons vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 128 rue de la Boétie, 75 008 PARIJS, met een maatschappelijk kapitaal van € 1.000, geregistreerd in de Register of Commerce et des Sociétés de Paris onder het nummer 898 977 020 , met telefoonnummer 07 82 96 48 03 en met e- mailadres contact@handsomebunnyshop.com

De publicatiemanager is mevrouw Fleur DEVISMES.

2/ Gastheer

De host van de site is SHOPIFY INC, een Canadees bedrijf geregistreerd op de TSX en NYSE nr. 426160-7, 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada

3/ Computing en vrijheden

De gebruikersgegevens die op de site worden meegedeeld, zijn bestemd voor HANDSOME BUNNY SHOP met het oog op het administratieve en commerciële beheer ervan. KNAPPE BUNNY SHOP deelt deze informatie niet met derden.

Het recht op toegang en rectificatie, evenals het recht op verzet voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden gewijzigd in 2004, worden op elk moment uitgeoefend dankzij de mogelijkheid die wordt geboden aan de gebruiker om de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben op het registratieformulier voor de mailinglijst en voor de gegevens waartoe de gebruiker mogelijk geen directe toegang heeft, te wijzigen op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan HANDSOME BUNNY SHOP 128 rue de la Boétie 75 008 Parijs, of door e-mail : contact@handsomebunnyshop.com